L.G.A.M VAN VUGT – NO TITLE

90,00

By L.G.A.M. van Vugt

Collection Rotterdam, 1980

Not framed

Sizes: 56 x 80 cm